Preisliste

Vyšetrenie, administratíva a anestézia

Vstupné komplexné vyšetrenie + plán liečby, karta pacienta
32,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka
24,00 €
Akútne stomatologické vyšetrenie
22,00 €
RTG snímka intraorálna
10,00 €
Odborná konzultácia /implantologická, protetická, parodontologická/
32,00 €
Príplatok za ošetrenie mimo pracovného času
50,00 €
Nedostavenie sa na dohodnutý termín
25,00 €
Krátky administratívny úkon
2,00 €
Skúška vitality zubov - 3 zuby
6,00 €

 

Anestéza

 

od 2,00 €
Odber materiálu na mikrobiologické vyšetrenie

 

25,00 €

 

 

Profylaxia

Odstránenie zubného kameňa
70,00 €
Ústna hygiena - inštruktáž, nácvik ústnej hygieny
17,00 €
Odstránenie lokálneho dráždenia
18,00 €
Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice
16,00 €
Kratky estetický stomatologický výkon
18,00 €
Ošetrenie citlivého krčka zuba
8,00 €
Dlahovanie sklenenými vláknami – 1zub
32,00 €
Aplikácia flouridov-jedno zuboradie
18,00 €
Aplikácia protizápalových liekov
16,00 €
Celkové vyartikulovanie chrupu

 

28,00 €
Vnútorné bielenie devitálneho zuba
42,00 €
 

Záchovná stomatológia a endodoncia

 

Nasadenie koferdamu
12,00 €

 

Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu
28,00 €

 

Provizórna výplň
12,00 €

 

Výplň zuba (fotokompozit)
od 52,00 €
Skloionomerná výplň

 

od 35,00 €

 

Paliatívne endodontické ošetrenie

 

28,00 €
Odstránenie VK 1kk (reendodoncia)
30,00 €
Dostavba kavity do I.triedy

 

 

 

45,00 €
Endodontické ošetrenie  zuba (podľa počtu koreňových kanálikov)
od 40,00 €
Endodontická výplň  zuba (podľa počtu koreňových kanálikov)

 

od 60,00 €
Príplatok za použitie dentálneho mikroskopu
42,00 €
Zavedenie pulpálneho čapu zo sklenených vlákien
48,00 €
Bielenie zubov
300,00 €

 

Chirurgická stomatológia 

 

Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie
12,00 €

 

Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa
18,00 €

 

Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba
40,00 €

 

Extrakcia viackoreňového zuba
60,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou

 

80,00 €

 

Komplikovaná extrakcia
100,00 €
Chirurgická extrakcia zubov múdrosti

 

150,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti
25,00 €
Dekapsulácia zuba
40,00 €
Resekcia koreňového hrotu
160,00 €
Egalizácia alveolárneho výbežku

 

100,00 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu
30,00 €
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba mobilizovaným mukoperiostálnym lalokom
90,00 €
Zavedenie implantátu
690,00 €
Internal sinuslift (vrátane materiálu)
200,00 €

 

Protetická stomatológia

 

Silikónový odtlačok/polyéterový odtlačok
15/20,00 €

 

Alginátový odtlačok
11,00 €

 

Záhryzový odtlačok
12,00 €

 

Zhotovenie študijného modelu
20,00 €
Fixácia,cementovanie fixnej náhrady (za každý pilier) Cement/ Variolink/ implantáty

 

8/16/12,00 €
Provizórna korunka zhotovená v ambulancii
28,00 €
Provizórna korunka zhotovená v laboratóriu

 

 

 

72,00 €
Keramická korunka/fazeta
od 480,00 
Kompozitná inlay, onlay, fazeta
160,00 €
Dostavba pahýľu
40,00 €
Kovokeramická korunka, medzičlen
240,00 €
Zirkónová korunka, medzičlen

 

od 480,00 €
Korunka na implantát
od 350 €
Náhryzová dlaha

 

75,00 €
Imediátna náhrada
240,00 €
Celková snímateľná náhrada (H alebo D)

 

320,00 €
Parciálna snímateľná náhrada (prvky sa pripočítajú)
240,00 €
Skeletová náhrada

 

390,00 
Nadstavba na implantát
155,00 €

 

Terminvereinbarung

Biography

chevron-left chevron-up chevron-right error facebook-square